צילומי אירועים שונים, פעילויות, וכיוצא באלו, לאורך השנים