התמונות מסודרות לפי ארועים, הפלגות, וסתם פרקי הווי